Plan wydatków PCPR na 2019 r. - 5.960.279,00 zł

Plan dochodów PCPR na 2019 r. - 2.697.878,00 zł