KONSULTACJE SPOŁECZNE
POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE ZGIERSKIM
NA LATA 2016-2021 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych projektu pn.: ,, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzenie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zgierskim
na lata 2016-2021”.
 
Wszelkie uwagi i proponowane nowe zapisy prosimy odsyłać na załączonym formularzu, do dnia 15.03.2016 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, ul. Sadowa 6a pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: pcpr-rz@powiat.zgierz.pl


W załączeniu: