Dyrektor

tel. (42) 715 - 43 - 58

Rehabilitacja społeczna, Obsługa DPS, Organizacje pozarządowe

tel. (42) 719 - 06 - 33



Księgowość

tel. (42) 715 - 43 - 64



Piecza zastępcza

tel. (42) 719 - 09 - 53