DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO


Na terenie powiatu zgierskiego funkcjonują cztery Domy Pomocy Społecznej. Starosta Zgierski  przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 • Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu, prowadzony na zlecenie Powiatu Zgierskiego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi, ul. Zawiszy Czarnego 22.
  Adres placówki- ul. Chełmska 16/18, 95-100 Zgierz
  Profil-  dla osób somatycznie przewlekle chorych
  Liczba miejsc- 99
  Dane kontaktowe: tel. (42) 719-07-27, fax (42) 716-67-63
  e-mail: dpszgierz@wp.pl, strona internetowa: www.dpszgierz.pl

 

 • Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB 59, 95-070 Aleksandrów Łódzki, prowadzony na zlecenie Powiatu Zgierskiego przez Fundację Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. z siedzibą
  w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 63A
  Adres placówki- Rąbień AB 59, 95-070 Aleksandrów Łódzki
  Profil-  dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie
  Liczba miejsc- 130
  Dane kontaktowe: tel. (42) 712-19-96,  fax (42) 712-12-08
  e-mail: dps@dpsrabien.pl, strona internetowa: www.dpsrabien.pl

 

 • Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie prowadzony przez Powiat Zgierski
  Adres placówki- ul. Mickiewicza 1, 95-035 Ozorków
  Profil-  dla osób somatycznie przewlekle chorych
  Liczba miejsc- 80
  Dane kontaktowe: tel. (42) 270-00-80, fax (42) 270- 00-91
  e-mail: dps_ozorkow@o2.pl, strona internetowa: www.dps.ozorkow.bipst.pl

 

 • Dom Pomocy Społecznej w Głownie prowadzony przez Powiat Zgierski
  Adres placówki- ul. Karasicka 51, 95-015 Głowno
  Profil-  dla osób w podeszłym wieku
  Liczba miejsc- 62
  Dane kontaktowe: tel. (42) 716-43-77, 42 716-30-01 fax  (42) 719-41- 65 
  e-mail: dps_glowno@poczta.onet.pl, strona internetowa: www.dps.glowno.pl